جذبه های آگهی تبلیغاتی بر اساس محتوای پیام

جذبه های آگهی تبلیغاتی بر اساس محتوای پیام به سه دسته طبقه بندی میشوند :

  1. جذبه های منطقی rational appeals
  2. جذبه های هیجانی emotional appeals
  3.  جذبه های اخلاقی moral appeals

جذبه های منطقی

جذبه های منطقی به منفعت شخصی مخاطب مربوط میشود. این جذبه ها وعده منافع کاربردی میدهند؛ مانند عملکرد بهتر، کیفیت بالاتر، مقرون به صرفه بودن یا ارزش فوق العاده محصول. برای تبلیغ خودروها با استفاده از جذبه های منطقی میتوان گفت :
مهندسی آن، به مهندسی هیچ خودروی دیگری در جهان شباهت ندارد. با این عبارت، بر طرح مهندسی، عملکرد و امنیت خودرو تأکید میشود، شرکت »آی. بی. ام« هنگام معرفی محصولات به کاربران تجاریاش، درباره کیفیت، عملکرد، ثبات، اعتماد و بهره وری بهبود یافته آنها صحبت میکند. جذبه های منطقی، به طور ویژه برای موقعیت های خرید صنعتی و خرید محصولات بادوام و گران قیمت مناسب اند.

جذبه های هیجانی

جذبه های هیجانی میکوشند هیجانات مثبت و منفی را، که خریدار را تحریک میکنند، برانگیزند. این هیجانات دربرگیرنده جذبه های ترس، احساس گناه، شرم و امثال آنهاست و مردم را به انجام کارهایی سوق میدهند که باید انجام دهند مسواک زدن دندانها، بستن کمربند ایمنی، خریدن لاستیک جدید برای اتومبیل یا از انجام کارهایی برحذر میدارند سیگار کشیدن، خوردن غذاهای پرچربی، افراط در خوردن مواد قندی مثلا خمیردندان کرست Crest در یکی از آگهی هایش ضمن نشان دادن حفره های دندان الگویی برای تبلیغات اینترنتی موفق به منظور جذب مشتریان الکترونیک بیشتر ..

جذبه های اخلاقی

احساس مخاطب جذبه های اخلاقی را به سوی آنچه درست و مناسب است هدایت میکند. این جذبه ها اغلب برای ترغیب مردم به حمایت از مقاصد و آرمانهای اجتماعی، نظیر محیط زیست سالمتر و تمیزتر، روابط نژادی بهتر، حقوق برابر برای اقشار مختلف اجتماع و کمک به افراد معلول یا مبتلایان به بیماریهای خاص به کار گرفته میشوند. تبلیغات مربوط به برگزاری جشنواره ها و مسابقات فرهنگی و ورزشی به نفع طرح های عام ال منفعه از آن جمله اند. در تبلیغات مربوط به این موضوعات، برای جلب توجه و همدردی مخاطبان با ستمدیدگان و مددجویان، از جذبه های عاطفی ـ هیجانی نیز استفاده میشود. برای مثال تبلیغات مؤسسه محک از این نوع است.

جمع بندی


از مطالب گفته شده چنین برداشت میشود که سنگین بودن بودجه تبلیغاتی موفقیت و اثربخشی برنامه تبلیغاتی را تضمین نمیکند. ممکن است دو تبلیغ کننده مختلف مبالغ یکسانی صرف تبلیغات کنند و نتایج متفاوتی به دست آورند. پیامهای تبلیغاتی به لحاظ ساختار، قالب و محتوا بسیار مهمتر از میزان پول صرفشده در تبلیغات اند. صرف نظر از میزان بودجه، تبلیغات فقط زمانی با موفقیت و اثربخشی همراه است که آگهی ها توجه مخاطبان را جلب و ارتباط مطلوبی با آنان برقرار کنند Moss, 2010 همچنین صداقت کلام تبلیغ کننده برای مشتریان الکترونیک بسیار بااهمیت است .