راه و روش تبلیغات در گوگل

راه و روش تبلیغات در گوگل موتور جستجو ی گوگل از ابزارهایی است که در مقوله بازاریابی اینترنتی خواهان بسیار دارد. معمولاً گوگل دو روش و مجرای تبلیغاتی پیش روی مشتریانش قرار میدهد. یکی تبلیغات در نتایج حاصل از جستجوها و دیگری حضور در محتوای وب سایت ها. در واقع بیشتر افرادیکه میخواهند کسب و کارشان در گوگل معرفی شود، از هر دوی این روش ها استفاده میکنند.

روش اول

روش اول راه و روش تبلیغات در گوگل به این معناست که نام، مشخصات و طرح تبلیغاتی یک کسب و کار پس از این که کاربر با موتور جستجوی گوگل شروع به گشت و گذار و جستجو میکند، در کنار نتایج، کند و کاوهای گوگل پیش چشمانش قرار میگیرد. در واقع تبلیغات با صفحاتی که پس از کلیلک روی Search پدید میآیند، همراه میشود.

روش دوم

استفاده از روش دوم برای وب سایت های سودمند است که از خدمات ، Adsense در گوگل استفاده کند. Adsense یا همان Ad serving programe برنامه ای از مجموعه گوگل است که وب سایتهای عضو را با آگهی ها، تصاویر و فایلهای صوتی و تصویری تغذیه میکند. این سرویس به سرعت در حال رشد و گسترش بوده در حال حاضر میلیونها وب سایت از امتیازاتش بهرهمند میشوند. با استفاده از ، Adsense آگهی های تبلیغاتی به سرعت و در دامنه وسیعی منتشر میشوند.این مطالب در محتوای وبسایتهایی که از این سرویس استفاده میکنند، جای گرفته، خود را به همه نشان میدهند.

حضور در نتایج جستجوهای اینترنتی

با این وجود بسیاری از صاحبان وبسایت ها، حضور در نتایج جستجوهای اینترنتی را ترجیح میدهند و قوای تبلیغاتی شان را بر این حوزه متمرکز مینمایند. دلایل متعددی وجود دارند ولی در این بین مقوله اعتماد و صداقت در درجه اول اهمیت قرار میگیرد وبسایتهای کوچک و تازهکار به این مقوله توجه ویژهای دارند. مشکل این گروه اینست که احتمال کلاهبرداری و نفوذ در وبسایت آنها زیاد بوده، ترجیح میدهند که از نتایج جستجوها استفاده کنند. این نوع چالشها در حیطه نتایج جستجوها نیز وجود دارد ولی میزان شیوع آن به مراتب کمتر است.

نیاز بازدید کننده

نکته دیگری هم وجود دارد و آن اینکه اگر بازدیدکننده یک وب سایت اطلاعات و مشخصاتی را بیابد که کاملاً میتواند نیازهایش را برآورده سازد، به سراغش خواهد رفت. وقتی که کاربر در وبسایتی غیر از سایت آن بازاریاب، گشت و گذار میکند، ممکن است به دلایلی کاملاً متفاوت به این وب سایت آمده باشد. به طور مثال یک وب سایت درباره معایب و مضرات استفاده از Adsenseبحث و گفتگو میکند و ممکن است هم طرفداران Adsenseرا به خود جلب کند و هم برای مخالفان جذاب و جالب توجه باشد. اگر کسی بخواهد این سرویس را بخرد و برای همین منظور در اینترنت جستجو کند، با خواندن عقاید و بازخوردهای اینچنین، هرگز این کار را نخواهد کرد.

راه و روش تبلیغات در گوگل

بازاریابان و مجریان تبلیغات

بازاریابان و مجریان تبلیغات هم چندان از این کار استقبال نمیکنند و میل ندارند که با استفاده از سرویس Adsense و آگهی ها و متون تبلیغاتی در محتوای وبسایت، بازاریابی کنند. آنها این روش را وقتگیر و پردردسر میدانند. در واقع زمانی این مجرای تبلیغاتی خوب عمل خواهد کرد که وبسایتهای مجموعه حاضر، به مطلب و مقوله مورد نظر مرتبط باشند و مهمتر از همه این که همچنان بتوانند در اینترنت حضور فعال داشته، بازدیدکنندگان را جذب نمایند. چک کردن و بررسی محتوای آنها و آگاهی از مرتبط بودن آنان با هدف مورد نظر کار دشواریست و زمان زیادی لازم دارد. به این ترتیب معلوم است که حضور در مجموعهای متشکل از ۱۴۴وب سایت و تبلیغات در آنها و برقراری تعاملات دوجانبه، کاری سخت و پرهزینه است. بدتر از همه این که عدهای از صاحبان این وبسایتها به ارتقای کیفیت متن وبسایتشان هم توجه ندارند و سعی نمیکنند کلمات کلیدی روشنتر و بیشتری را در متن بگنجانند. معمولاً در اینچنین مجموعه ها و سایتهای ، Adsense بانکی از لغات و اصطلاحات کلیدی وجود دارد که میتواند در آغاز راه کمک کننده باشد ولی پس از چندی دیگر سازنده نخواهند بود. در این حال همه وبسایتها از این واژهها بهره بردهاند و یک وب سایت موفق سعی میکند لغات و عباراتی را در محتوایش بگنجاند که در عین یگانگی و برجستگی، گویای مفهوم و هدف آن وب سایت بوده جستجوگران اینترنتی را به سوی خود جلب نماید. این مشکلات و چالشها سبب شده که جمع کثیری از بازاریابان و کاسبانی که میخواهند کسب و کار اینترنتی یا حقیقی خودشان را در دنیای مجازی معرفی کنند استفاده از روشهای دیگر را ترجیح میدهند.

علیرغم این شرایط، باز هم گروه های متعددی از بازاریابان استفاده از محتوای وب سایت را روشی کارآمد میدانند. یک علت مهم اینست که این روزها بازاریابان فراوانی فقط از مجاری جستجوهای اینترنتی فعالیت میکنند و به این جهت میدان رقابت چندان شلوغ نخواهد بود و این گروه میتوانند راحتتر کار کنند. بازاریابانی که کار در محتوای وب سایتها را ترجیح میدهند، دریافته اند که وب سایت مشتری آنها، منبع خوبی برای پیشرفت شان هم هست. پس از این که آگهی ها و ترفندهای تبلیغاتی آنها در متن و محتوای وب سایت گنجانده شد و در معرض دید همگان قرار گرفت، مجریان تبلیغات و خود مالک وب سایت میتواند نقاط ضعف و قوت را تشخیص دهند و در بهینه سازی کارشان بکوشند.

استفاده از محتوای وب سایت ها در بازاریابی اینترنتی

استفاده از محتوای وب سایتها در بازاریابی اینترنتی، به صاحب یک کسب و کار اینترنتی اجازه میدهد تا پیامهای تبلیغاتی خود را در دامنه متنوعی از دیگر وب سایتها منتشر کند. در ضمن، اصلی وجود دارد که این بازاریابان را ملزم میکند که از شبکه Google Adsense استفاده نمایند.
حقایقی در این میان هستند که چهره دیگر تبلیغات در محتوای وب سایتها را نشان میدهد. شبکه تامین و توزیع آگهی ها و تبلیغات گوگل یا همان ، Adsense ابزار قوی و موثریست اما به هیچ وجه نمیتواند جای ( Searchجستجو) را برای بازاریابان و صاحبان مشاغل بگیرد. جستجوهای اینترنتی منظمتر و با کیفیت بالاتر صورت میپذیرند و امکان سوء استفاده و کلاهبرداری نیز در این فرآیند کمتر است. به همین ترتیب، بازاریابان اینترنتی پروسه تبلیغات از راه نتایج جستجوهای اینترنتی را، پاسخگوتر از حضور در محتوای وب سایتها میدانند. مجریانی که بازاریابی اینچنینی را در پیش گرفتهاند باید همواره به دنبال مشاهده نتایج و ثبت میزان برگشت تلاش و کوششها و مخارج صرف شده باشند. در مورد استفاده از محتوای وب سایت، در بازاریابی خود همین ابزار، قادرست روند پیشرفت و جریان کسب درآمد و بازگشت سرمایه را نشان دهد.

سخن آخر

در پایان باید گفت که درباره برتری هر کدام از این روشها بر دیگری، اختلاف نظرهایی وجود دارد و گروهی از بازاریابان وب سایتها را بر نتایج حاصل از جستجو ها مقدم میدارند و گروهی برعکس آن را بیان میکنند. آن چه از مجموع شرایط و دادهها و نظرات اهل فن برمیآید، نشان میدهد که جستجوهای عمومی اینترنتی همچنان در صدر گزینشهای مجریان تبلیغاتی قرار دارند.