صفحات مقصد آگهی اینترنتی

صفحات مقصد آگهی اینترنتی که غفلت از صفحات مقصد (صفحاتی که تبلیغات شما به آنها لینک میشود) اشتباه بسیار بزرگ و پرهزینه ای است. این غفلت میتواند کل کارزار تبلیغاتی شما را با شکست مواجه کند، چرا؟ به خاطر اینکه این صفحات اولین صفحاتی هستند که مخاطبان بعد از کلیک روی تبلیغ شما با آن مواجه میشوند.

صفحات مقصد آگهی اینترنتی

داشتن یک بنر جذاب برای آگهی

پس بسیار مهم است که ما برنامه ای برای عدم خروج کاربر در چند ثانیه اول از وبسایت خود داشته باشیم. در غیر این صورت کارزار تبلیغاتی شما چیز جز هدر دادن پول نخواهد بود، بنابراین باید توجه زیادی به اندازه توجهی که به طراحی بنر میکنید به صفحات مقصد خود نمایید و یا حتی بیشتر. داشتن یک بنر جذاب که مخاطبین را به خود جلب کند نصف کاری است که باید انجام شود.
صفحات مقصد شما باید شامل بخشی از المان های گرافیکی که در بنر شما استفاده شده باشد، این المان ها میتواند لوگو، تصویر یا هر جزء دیگر گرافیکی باشد. این باعث میشود که این صفحات به چشم مخاطب آشناتر به نظر برسد. توصیه دیگر این است که بنر شما به صفحاتی که در بنر تبلیغی میشود، لینک گردد نه صفحه اصلی، بینندگان سایت شما زمان کافی برای جستجوی محصولاتی که شما تبلیغ کرده اید را ندارند، شما نباید کاری کنید که بیننده از خود سوال کند، من کجا هستم؟