ابزار تبلیغات

ابزار تبلیغات از زمان پیدایش جوامع بشری برای اهداف گوناگونی استفاده شده است از جمله :

 1. فروش کالا و خدمات از طریق شرکتهای تجاری
 2. یافتن نیروی کار و استخدام افراد
 3. اطلاع رسانی به جامعه از طریق دولتها
 4. اطلاع رسانی درباره خدمات عمومی از طریق نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی
 5. معرفی کتابها، خدمات مسافرتی یا دوره های آموزشی
 6. معرفی خدمات مالی یا خدمات تفریحی
 7. معرفی کالاها و خدمات بهداشتی
 8. خرید و فروش کالاهای شخصی به دست افراد

ابزار تبلیغات
همه کاربردهای تبلیغات ویژگی مشترکی دارند که آن انتقال پیام اسـت. گـاهی تجـاری است، گاهی در خصوص معرفی خدمات عمومی است، گاهی در راستای اهـداف تجـاری شرکتها و گاهی نیز در راستای اهداف شخصی است .

تبلیغات امری است پیچیده و گسترده

تبلیغات امری است پیچیده، زیرا تبلیغ کنندگان فراوان و متفاوتی میکوشند با اهداف و روشهای مختلف به مشتریان گوناگون دسترسی یابند. گفتنی است نقش اخلاقیات در برخی گونه های تبلیغات پررنگتر است که در زیر به اختصار بیان میشوند.

 1. تبلیغات سیاسی
 2. تبلیغات تعاملی
 3. تبلیغات اطلاع رسان
 4. تبلیغات ترغیبی

در مقالات بعدی در مورد هر یک از اینها توضیحاتی را ارائه خواهیم داد.

مرداد 24, 1398 1:11 ب.ظ