اینترنت ، تبلیغات رسانه جدید ارتباطی

تفاوت های اینترنت با رسانه های ارتباطی دیگر

  1. ماهیت این رسانه با رسانه های قبلی متفاوت است؛ این رسانه یک رسانه دیجیتال و محاورهای است و اطلاعات را میتوان با عمق اطلاعاتی بیشتری در آن منتشر نمود.
  2. قشر کاربران این رسانه با جامعه عمومی تفاوت دارد.
  3. فرهنگ خرید متفاوت است.
  4. مراکز تجاری میتوانند ماهیت متفاوتی داشته باشند.

اینترنت یک رسانه دیجیتال

ماهیت این رسانه به گونه ای است که بیش از آنکه بخواهد چیزی را به زوراجبار نماید بیشتر افراد را به سمت خود جلب می کند.در روابط بازاریابی سنتی، عموما هدف یک سازمان این است که اطلاعات را به مشتریان تحویل دهد. در حالیکه با استفاده از اینترنت، عموما این مشتری است که رابطه را ایجاد میکند و به دنبال اطلاعات میگردد. به بیان دیگر، مکانیزم آن ماهیت جلب کنندگی دارد.

اینترنت یک رسانه دیجیتال است

اینترنت یک رسانه دیجیتال است که تراکنش ها را امکانپذیر میسازد. ازآنجاییکه اینترنت یک رسانه دیجیتال است و روی سرورهایی قرارگرفته است که میزبان محتوی وب هستند، امکان تراکنش با مشتریان را فراهم آورده است. این ویژگی یکی از ویژگی های قابل تمایز این رسانه است. برای مثال، اگر یک مشتری ثبت شده درخواست اطلاعات داشته باشد یا محصولی را سفارش دهد، تهیه کننده میتواند در آینده با استفاده از e-mail مشخصات دقیق محصولات جدید مورد علاقه آن مشتری را برای او بفرستد. بنابراین، از فواید محاورهای اینترنت میتوان قابلیت ایجاد روابط طولانی مدت با مشتریان را نام برد.

اینترنت ، تبلیغات رسانه جدید ارتباطی

این رسانه علاوه بر امکان برقراری ارتباط یک به چند، امکان برقراری روابط یک به یک و چند به چند را نیز فراهم می آورد. ماهیت محاوره ای بودن اینترنت، امکان مذاکره فردی با مشتریان را فراهم می آورد. بنابراین این رسانه بجای روابط سنتی یک به چند( از طرف شرکت با مشتریان) که روش معمول استفاده از رسانه های گروهی مانند روزنامه و تلویزیون است، قابلیت برقراری روابط یک به یک (از طرف شرکت با مشتری) را نیز فراهم می آورد.

نکته: به خاطر داشته باشید بسیاری از سایتهایی که به صورت بروشورهای الکترونیکی عمل میکنند از تمامی فواید اینترنت بهره نمیبرند و فقط از وب به عنوان راه دیگری برای ارسال پیام استفاده میکنند .

برای درج اگهی اینترنتی در سایت تبلیغات 98 عضو شوید