روند رشد بازاريابی و تبلیغات

در بیان روند پیشرفت بازاریابی و تبلیغات سه دوره را میتوان برشمرد. اولین دوران آن دوران محصولگرایی است. در این دوره که قبل از سالهای  1960 است.

اکثر شرکتها محصول گرا بوده اند. از ویژگی های مهم این دوره، مورد زیر را میتوان نام برد:

 • بهینه بودن محصول از نظر کارایی سبب شد تلاش شرکت ها تا حد ممکن بر روی تهیه محصولاتی با کیفیت بالا باشد.
 • دوران دوم، دوران فروش گرایی است. تا سالهای 1960 مصرف کنندگان میتوانستند مارک های مختلفی را انتخاب نمایند و تعدادی از شرکتها با
حفظ کارایی محصولات، بیش از میزان موردنیاز مشتریان محصول داشتند. از ویژگی های این دوران، موارد زیر را میتوان نام برد:
 •  فروش، اولویت بالایی داشت تا سود دهی افزایش یابد.
 •  کارایی محصول از اهمیت بالایی برخوردار بود.
 •  از ابزارهای تبلیغ مانند ایجاد گروه های تبلیغاتی و فروش استفاده میشد.

با توجه به ویژگیهای این دوره، مفهوم بازاریابی تمامی فعالیتهای حرفه ای را تحت تاثیر خود قرار میدهد و کل فلسفه مدیریت حرفه ها را شامل میشود. تاکید بازاریابی روی تعیین نیازها و خواسته های گروه خاصی از افراد (بازارها) و ارسال کالا و سرویسی است که این نیازها و درخواستها را برآورده نماید.از آنجاییکه برآوردن شرط فوق، ضروری است؛ مشتری گرایی محض، حیات تجاری بلند مدت را پشتیبانی نمیکند و سازمان باید محصول خود را با کیفیت بهتر نسبت به رقبا ارائه نماید. به بیان دیگر، در مفهوم بازاریابی، مشتری به عنوان نقطه مرکزی تمامی فعالیتهای بازاریابی محسوب میشود.

اصول اصلی بازاریابی و تبلیغات

 1. مشتری مداری
 2. داشتن برنامه ای مداوم برای تحقیقات بازار
 3. یکپارچه سازی تمامی فعالیتهای سازمانی به سمت هدف یکسان
 4. عملکرد شرکت به عنوان یک سیستم کلی با هدف برآوردن نیازها و درخواستهای مشتری
 5. تاکید برانتصاب و تحلیل بازار نهایی و نگهداری ترکیب مناسب بازار

روند رشد بازاريابی و تبلیغات

استراتژی بازاریابی و تبلیغات

استراتژی ( خط مشی) بازاریابی، طرحی است برای استفاده بهینه از منابع سازمان و تکنیک هایی برای رسیدن به اهداف آن.

 • خط مشی بازاریابی
 • انتخاب و تحلیل اهداف بازار
 • ایجاد و نگهداری ترکیب مناسب بازار که نیازهای بازار را برآورده سازد.
 • هدف نهایی، دستیابی به مخاطبان (مشتریان) خاص است.

اهداف یک سیستم بازاریابی و تبلیغات

 • افزایش انتخاب ها
 • افزایش رضایت مشتری
 • افزایش مصرف
 • بالابردن کیفیت زندگی