تاثیر تبلیغات اینترنتی در حوزه کسب و کار

جهان امروز با ارتباطات وسیع میان افراد شناخته می شود. بخش قابل توجهی از زندگی ما توسط همین روابط اجتماعی تعیین می شوند و هرچه کیفیت این روابط بالاتر باشد، سطح زندگی و به تبع آن حوزه کسب و کار نیز ارتقا خواهد یافت. البته در زمانه حاضر، تصور ارتباط میان انسان ها بدون ابزارهای ارتباطی جدید و فناوری های دیجیتال اینترنت و فضاهای مجازی  امکان پذیر نیست.

دهکده جهانی

جهان امروز در معرض دگرگونی و تغییر و تحولات فزایندهای قرار دارد و به خصوص حرکت به سمت و سوی “دهکده واحد جهانی” و در هم ریختن نظامها و سازمانهای ملی موجود در عین حال بروز و ظهور چالشها و بحرانهای جدید در عرصه های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، امنیت و… در جهان ایجاب میکند که این تحولات و جریانها به دقت مورد مطالعه و مطمع نظر قرار گیرد و مهمتر اینکه فا کتورها، عوامل و اسباب مؤثر در خیزش، تسریع و یا سمت و سو دادن این حوادث و تغییرات نیز باید ارزیابی و مورد شناخت قرار گیرد. رسانه های ارتباط جمعی و به ویژه فضای مجازی، در عصر حاضر نقش عمده و مهمی را در عرصه تغییر و تحولات اجتماعی بر عهده دارند و این وسایل منشأ بسیاری از تحولات معاصر، راهنما و کنترلکننده جریانها و تحولات در جهان محسوب میشوند.

 

تاثیر تبلیغات اینترنتی در حوزه کسب و کار

تعریف و مفهوم کسب و کار

کسب و کار به معنای فعالیت هایی است که تولید، خرید کالا و خدمات با هدف فروش آنها به منظور کسب سود را در بر می گیرد. با پیدایش کامپیوتر، اینترنت و توسعه جوامع در پی سهولت ارتباطات شاهد نوع جدیدی از کسب و کار هستیم که در فضای مجازی در حال هر چه گسترده تر شدن می باشد که به آن کسب و کار اینترنتی (مجازی) گفته می شود. فضای مجازی، از ده ها هزار کامپیوتر به هم پیوسته، سرویس دهنده ها، شبکه های ارتباطی، سوییچ ها و کابل های فیبر نوری است که امکان ایجاد ارتباطات را در یک سامانه جامع فراهم می آورد.

تبلیغات اینترنتی چیست؟

همانطور که از عنوان این نوع از تبلیغات بر میآید، تبلیغات اینترنتی یکی از روشهای بازاریابی و تبلیغات است که پیامهای مورد نظر را از طریق اینترنت به دست (یا سمع و نظر) مخاطب میرساند. در این روش با استفاده از شیوه ها و استراتژیهای هدفمند، انواع مختلفی از اقلام تبلیغاتی گرافیکی یا متنی را بر روی قسمتهای مختلف اینترنت قرار میدهیم تا در اختیار مخاطب هدف قرار بگیرد.
بازار تبلیغات اینترنتی به تدریج از اواسط دهه 1990 میلادی شکل گرفت؛ در عین حال، قبل از حوالی سال 2000 میلادی با وجود اینکه برخی از کسب و کارها به استفاده از پشتیبانی آنلاین روی آورده بودند، اما هنوز اینترنت به عنوان یک پلتفرم تبلیغاتی جایگاه و اولویت خاصی پیدا نکرده بود. در ادامه، با رشد روزافزون دنیای وب و اطلاع مردم از برخی از ویژگیهای خاص و برتر تبلیغات اینترنتی، این روش به تدریج جای خود را در میان آگهی دهنده ها باز کرد.