بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

مقاله پیش رو در مورد بازاریابی و تبلیغات اینترنتی می باشد ،   جمعیت کاربران اینترنت ایران به شکل فزایندهای در حال رشد است آخرین آمارها از تعاداد کاربران اینترنت در ایران نشان می دهد که 11 درصد مردم از اینترنت استفاده میکنند؛ 21 درصد کاربران اینترنت در گروه سنی 21 تا 29 سال قرار دارند و اینترنت موبایل بیشترین پارامتر اتصال اه اینترنت در ایران است. و به نظر میرسد این رشد روز به روز به سمت ابزارهای موبایل گرایش بیشتری نشان میدهد، بیشترین اتصال به شبکه اینترنت در ایران هم از طریق تلفن همراه انجام می شود و تعداد اعلام شده برای کاربران شبکه GPRS در کشورمان بالغ بر 27 میلیون و 521 هزار نفر است

بازاریابی و تبلیغات اینترنتی  چیست ؟


بازاریابی یعنی همگراسازی همه فعالیت های شرکت در مسیر فروش بیشتر و تبلیغات اینترنتی زیر مجموعه ای از بازاریابی می باشد که بخش قابل توجهی از بارار یابی را به خود اختصاص داده.

بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

در واقع مهم نیست که بازاریابی را چه تعریف کنیم، مهم این است که بدانیم نمیشود در دنیای مدرن امروز بدون بازاریابی به فعالیت اقتصادی ادامه داد و باز مهم تر این که: بازاریابی همان تبلیغات نیست !

بازاریابی ارایه محصول یا خدمت مناسب در بازار مناسب با قیمت مناسب است. ضمن این که اقدامات تبلیغاتی کوتاه مدت را نباید با بازاریابی اشتباه گرفت، در بازاریابی باید از مفاهیم ، تعاریف روشن داشت و به زمین و زمان به صورت بلندمدت نگریست.

بازاریابی به همه کسب و کارها مربوط میشود. اما هنوز به درستی شناخته شده نیست و اغلب با تبلیغات و فروش اشتباه میشود . بازاریابی بحثی درباره مشتریان و بازار است. یک شرکت برای آنکه موفق باشد باید اهداف خود را بر روی آرزوهای مشتری و الزامات بازار تنظیم کند. بنابراین بازاریابی از این منظر یک ابزار مدیریت است.

بازاریابی آمیزه ای از محصولات نوآورانه، ارزیابی آرا، حضاور بروشوری، حضور اینترنتی، داشتن مجلات مخصوص مشتریان، داشتن برنامه های خبری و قیمت های منطقی است. ما طعم شیرین بازاریابی را برای همیشه در کام شما خواهیم چشاند .تا از بازاریابی اینترنتی یک نگرش کلی و ایده آلی داشته باشید.