بنر در تبلیغات و آگهی اینترنتی

بنر در تبلیغات و آگهی اینترنتی در خور توجهی نیست اما اثر مهمی بر تبلیغات شما دارد ، یک هدف خیلی مهم دیگر از تبلیغات بنری جاانداختن نام تجاری است. بنر تبلیغات و آگهی اینترنتی شما می تواند یا بهتر است بگوییم باید مجموعه ای از لوگو، رنگ و شعار تبلیغاتی شما باشد.

تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی بنری یک راه موثر برای نمایش پیام های تبلیغاتی شما در اینترنت است. این تبلیغات تنها روش تبلیغات در اینترنت نیست ولی بخش اساسی از تبلیغات آنلاین به حساب می آید.

خرید زمان با فضا بدست آوردن مجوزی برای استفاه از ملک شخصی دیگری نیست بلکه اجاره صحنه ای است که میخواهید نمایش مورد نظر خود را درآن بازی کنید . « هووارد گایسج »
تبلیغات اینترنتی هنوز نوپاست و تبلیغات چی ها هنوز در حال تحقیق و بررسی اند که آیا تبلیغ در اینترنت هم شبیه تبلیغ در مطبوعات ، تلویزیون و تابلو آگهی اینترنتی است یا نه در حقیقت تبلیغات و آگهی اینترنتی آمیزه ای از تمام این تبلیغات است .

جنبه های مثبت و منفی تبلیغات اینترنتی :

  1. خیلی راحت میتوان بازار را آزمایش کرد
  2. تبلیغات اینترنتی ارزانتر تمام میشود
  3. تبلیغات اینترنتی 22ساعت روز 7روز هفته و 363روز سال در معرض دید است .
  4. تعویض آگهی در اینترنت خیلی آسانتر از تعویض آگهی در رسانه های دیگر است
  5. مشتریان می توانند بدون ترک خانه آگهی و مغازه شما را ببینند و در صورتی که فروش اینترنتی داشته باشید از شما خرید هم بکنند .
  6. خیلی راحت میتوان به مخاطبان دسترسی پیدا کرد
  7. آمار و ارقام تبلیغات اینترنتی را خیلی راحت میتوان ثبت کرد
  8. بعضی از شرکتهای بزرگ تبلیغی کم کم دارند جذب تبلیغات اینترنتی میشوند

بله تلاش برای جلب و حفظ مشتری از طریق اینترنت خیلی عالی است مشکل عمده در این زمینه شلوغی بیش از حد بعضی صفحات است . اطلاعات خیلی زیادی ناگهان پیش روی خواننده قرار میگیرد به همین دلیل بیشتر خوانندگان ترجیح می دهند تبلیغات را نادیده بگیرند و این دلیل اصلی درصد پایین پاسخ های مثبت است.