انتخاب کلمات کلیدی آگهی اینترنتی

در انتخاب کلمات کلیدی آگهی اینترنتی اطمینان حاصل کنید که تمامی کلمات و عبارات کلیدی مورد نظر شما همان کلماتی هستند که مردم به دنبال آنها جستجو میکنند. مثلاً اگر همه افراد به دنبال عبارت search engine placement میگردند، استفاده از عبارت search engine marketing سودی ندارد.

کلمات کلیدی را درون متن بگذارید


بدون انتخاب انتخاب کلمات کلیدی آگهی اینترنتی چگونه موتورهای جستجو مانند گوگل  میتوانند بفهمند که سایت شما درباره چیست اگر شما چیزی به آنها نگویید؟ نمیتوان توقع داشت که یک مقاله با جستجوی عبارت search engine marketing یافت شود، مگر اینکه این عبارت به طور مکرر در آن به کار رفته باشد. با اینکه این نکته بسیار منطقی است، اما هنوز هم بسیاری از مردم آن را فراموش میکنند. آنها متعجبند که چرا صفحه و سایت آنها با جستجوی یک عبارت خاص بالا نمیآید و پیدا نمیشود، در حالیکه اصلاً آن عبارت را در سایت خود بکار نبرده اند.


انتخاب کلمات کلیدی آگهی اینترنتی

 

۵ کلمات کلیدی را در جایی قرار دهید که ارزشمند باشد و به حساب بیاید

کلمات کلیدی را در قسمت title صفحه بکار ببرید< >title>keyword </title یا این کلمات را در قسمت headline قرار دهید<. >۱>keywords</h۱h همچنین میتوانید این کلمات را در برچسبهای italic و bold درون متن قرار دهید:< >i>keywords <iیا < >< b>keywordsاستفاده از کلمات کلیدی در نام دامنه و URL نیز توصیه میشود. در واقع این یک تاکتیک بسیار مؤثر در تبلیغات به کمک موتور جستجو میباشد.

از meta tag ها استفاده کنید

پیش از این meta tagها از اهمیت بیشتری نزد موتورهای جستجو برخوردار بودند، اما با وجود کاهش اهمیت، هنوز هم استفاده از meta tagها برای معرفی توصیف ( )descriptionو کلمات کلیدی باید جزئی از استراتژی تبلیغات شما باشد META NAME < >” یاMETA NAME=”Description”CONTENT=”yourkeywords< >”=”keywords”CONTENT=”your keywords بنابراین مراقب باشید تا meta tagهای یکتایی را در هر صفحه از سایت خود به کار ببرید که هر tag محتوای آن صفحه خاص را توصیف نماید