کلمات کلیدی در آگهی اینترنتی

کلمات کلیدی در آگهی اینترنتی

در کلمات کلیدی در آگهی اینترنتی چگونه می توانید تصمیم بگیرید که از چه ترکیب واژگانی بر روی سایت یا صفحه فیسبوک خود استفاده کنید. من به این نتیجه رسیده ام که بهترین روش یافتن آن واژگان تا حد ممکن با استفاده از روش های علمی و ارزان قیمت است. سیستم تبلیغات کلیکی گوگل سریعترین و ارزان ترین روش برای سنجیدن پیام فروش شماست. شما می توانید در طی چند ساعت یک حساب کاربری باز کنید و کمپین خود را در این رابطه راه اندازی کنید. به علاوه، شما می توانید از این طریق متوجه شوید که آگهی شما چند بار دیده شده و در برابر آن می توانید اعلام کنید که مشتریان شما چند بار در جستجوی اطلاعات بیشتر در رابطه با شما بوده اند. شما این کار را نمی توانید با استفاده از تبلیغات رادیو، تلویزیون و یا روزنامه انجام دهید. اغلب شما می توانید با صرف مبلغی حدود $۱۴تا $۱۱۴در تبلیغات گوگل به ترکیب واژگان مناسب برای خود دست یابید. با استفاده از تلویزیون و روزنامه، ارتقاء دادن پیام فروش شما سخت تر، پرهزینه تر و بسیار زمان برتر خواهد بود.

تبلیغات گوگل

در اینجا شما روشی ساده و سریع برای تبلیغات در گوگل را یاد می گیرید. زمانی که یک حساب تبلیغاتی برای خود در سایت گوگل ایجاد کردید، دو نمونه مختلف تبلیغ درست کنید. قبل از تنظیم کردن متن آگهی خود از طریق طوفان مغزی هر دلیل ممکنی را که مردم باید بر اساس آن اقدام به خرید از شما بکنند بدست آورید. سپس آنها را بر اساس میزان جذابیت شان برای مشتری مرتب کنید. بعد از آن سپس بر اساس فرضیات خود آگهی های ۱و ۲ را تهیه کنید. در مرحله بعد، آگهی شماره ۱را بگونه ای تظیم کنید که بازدید کننده از طریق آن به صفحه ای از سایت شما وارد شود که متجانس و مرتبط با آگهی شما باشد.

قیمت گذاری آگهی و یا تبلیغات اینترنتی

به عنوان مثال، اگر آگهی شما در رابطه با “روش قیمت گذاری یکسان” است، بنابراین باید بازدید کننده با کلیک کردن بر روی این آگهی به صفحه ای از سایت شما وارد شود که در رابطه با قیمت گذاری یکسان صحبت می کند. آگهی شماره ۲شما نیز در ارتباط با محتوای خود باید به همین شکل تنظیم شود.

حالا در این مرحله ما باید ببینیم که کدام یک از این آگهی ها باعث می شود تا مردم بیشتر با شما تماس تلفنی گرفته یا ایمیلی برای شما ارسال کنند، البته اگر چنین اتفاقی بیفتد. زمانی که بازدید کنندگان بر روی آگهی شما کلیک می کنند و وارد سایت شما می شوند، آنها باید یک شماره تماس از شما یا یک فرم برای وارد کردن اطلاعات تماس خود، یا هر دو آنها را ببینند تا با وارد کردن اطلاعات خود در آن فرم شما با آنها تماس بگیرید. این فرم و شماره تماس هم باید بصورت ویژه برای هر آگهی تنظیم شود. یعنی فرم و شماره تماس قرار داده شده در صفحه های مرتبط با هر یک از آگهی ها در سایت باید با یکدیگر متفاوت و با آگهی مربوط به خودش در هریک از آگهی های ۱و ۲ یکسان باشند.

کلمات کلیدی در آگهی اینترنتی

 

آگهی اینترنتی پرپازدید

در ادامه کلمات کلیدی در آگهی اینترنتی هر آگهی شماره ویژه خودش برای پیگیری و تماس را دارد، بنابراین می توانید بگویید که کدام آگهی منجر به تماس بیشتری شده است. زمانی که آگهی ها به این صورت آماده شدند، اجازه دهید تا آنها منتشر شده و نتایج حاصل از آنها را بصورت روزانه بررسی کنید. اگر یکی از آگهی ها نسبت به دیگری مخاطب بیشتری را جذب کند، تفاوت را در اطلاعات آماری خود مشاهده خواهید کرد. قبل از مشخص کردن یک آگهی بعنوان برنده سعی کنید حداقل ۱۴تا ۱۴۴ کلیک بر روی آن آگهی بخصوص دریافت کنید، بدین طریق این اطلاعات برای تصمیم گیری از قابلیت اتکاپذیری بیشتری برخوردار خواهد بود.
پس از آن فقط به این دلیل که به یک آگهی برنده در بین دو آگهی دست پیدا کرده اید، به این معنا نیست که بهترین توجیه برای فروش دست یافته اید. توجیه بدست آمده را در برابر توجیه های دیگر به آزمون مجدد بگذارید تا ببینید که آیا واقعا نتیجه بدست آمده می تواند به عنوان بهترین توجیه در نظر گرفته شود.
زمانی که به این پیام فروش بعنوان بهترین توجیه دست یافتید، از آن در تمامی ابزار فروش خود شامل کارت ویزیت، ایمیل ها، صفحه فیسبوک، سایت و مورد استفاده قرار دهید. بدانید که در اولین آزمون های خود ممکن است نتوانید به این پیام فروش دست پیدا کنید. حتی ممکن است به این نتیجه برسید که دو پیام فروش در عمل به یک بازخورد رسیده اند. اگر به این نتیجه رسیدید، با دقت تمام هر دو مورد را در برابر یکدیگر به آزمون گذارید تا نهایتا بتوانید بهترین توجیه و پیام فروش را مشخص کنید .

کلمات کلیدی در آگهی اینترنتی

نتایج تبلیغات گوگل برای یک ارائه دهنده خدمات سقف، به نظر شما کدام عنوان نتایج بهتری را می تواند در بر داشته باشد


نتایج می تواند اعجاب بر انگیز باشد :


فکر می کنید کدام پیشنهاد بهتر از بقیه است؟

  1. تخفیف 50 درصد
  2. یکی بخرید ۲ تا ببرید
  3. نصف قیمت


زمانی که من سه پیام فروش بالا را در ارتباط با کسب و کار خودم آزمودم، مورد دوم ۰۰
٫۳درصد فروش بیشتری را نسبت به موارد دیگر باعث شد. از آن به بعد پیوسته آن مورد را نسبت به موارد دیگر همچنان مورد آزمایش قرار داده و می دهم، اما در تمام موارد، مورد دوم بهترین نتیجه را داشته است.
حالا فرض کنید که اگر من از روی تنبلی از بین ۰مورد بالا یکی از موارد ۱یا ۰را انتخاب کرده و دیگر موارد را به آزمون نمی گرفتم. به حجم فروش از دست رفته ای فکر کنید که در صورت عدم استفاده از مورد ۲ دچار آن می شدم. تنها با تغییر ترکیب واژگان، فروش را افزایش دادم. در نهایت، از بکار بردن بازی هوشمندانه با واژگان، طنز، و عبارات مبتذل و پیش پا افتاده خودداری کنید. و بجای آن ببینید مشتریان شما نسبت به چه ترکیبی از واژگان پاسخ بهتری می دهند و از همان برای مشتریان استفاده کنید .