فواید استفاده از اينترنت در بازاريابی و تبلیغات

فواید استفاده از اينترنت در بازاريابی و تبلیغات

استفاده از اينترنت در بازاريابی و تبلیغات علاوه بر افزايش فروش و کاهش هزينه ها، ميتوان از اينترنت برای رسيدن به اهداف زير نيز استفاده نمود :

  • فروش
  • روابط بازاریابی
  • فعالیت مشتری
  • برقراری روابط عمومی
  • پژوهش بازاریابی

فواید استفاده از اينترنت در بازاريابی و تبلیغات

 

در این مقاله به توضیحات کوتاه و مختصر در مورد فواید استفاده از اينترنت در بازاريابی و تبلیغات خواهیم پرداخت برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه در سایت کلمات کلیدی ( فواید تبلیغات اینترنتی – فواید آگهی اینترنتیتبلیغات کسب و کار در اینترنت و … ) را جستجو نمایید

  • فروش : افزايش آگاهي افراد از محصولات و انواع آن به تصميم گيری آنها در مورد محصول مناسب، کمک ميکند.
  • روابط بازاريابی: استفاده از سايتهای وب برای برقراری روابط لازم برای بازاريابي.
  • فعالیت مشتری: تکميل کردن فعاليت های اپراتورهای تلفني با اطلاعات برخط موجود و ديگر تکنيک ها.
  • برقراری روابط عمومی: اينترنت ميتواند به عنوان کانال جديدی برای روابط عمومي و فراهم آوردن امکان چاپ آخرين اخبار محصولات، بازار و افراد به کار رود.
  • پژوهش بازاريابی: تکنيکهای لازم برای يافتن اطلاعات لازم در زمينة بازاريابی.